ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

Η περίοδος κατά την οποία θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα" παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021. Παρακαλώ δείτε την πρόσκληση για τις λεπτομέρειες της κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Για την πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής, πατήστε ΕΔΩ.