Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα

Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Μουσικών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα

Καλωσήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Μετατπυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα". Το Π.Μ.Σ. έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την κατάκτηση ειδικών ερευνητικών δεξιοτήτων στον χώρο της Μουσικής Εκπαίδευσης όπως αυτή εφαρμόζεται σε τυπικά και άτυπα πλαίσια και περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης.
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΕκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
23 ΣΑΒΒΑΤΟ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ